24 กุมภาพันธ์ 2562 เช้านี้ เชียงใหม่-ขอนแก่นและ 7 จังหวัด ฝุ่นPM2.5 กระทบต่อสุขภาพประชาชน

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/827843

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ทั่วประเทศ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 11 – 87 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)nเกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัด, ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา, ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่, ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 24 – 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง